บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจากเดิมชื่อ “บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด” เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2562 และเปลี่ยนแปลงตัวย่อกับตลาดหลักทรัพย์ ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 จาก “DNA” เป็น “MORE” รวมถึงการเปลี่ยนแปลงการดำเนินงานทางธุรกิจ

ในช่วงปลายปี 2561 บริษัทฯ มีการจำหน่ายกลุ่มเทคโนโลยีสื่อสารและจำหน่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์ต่อพ่วง และกลุ่มจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม โดยเป็นการจำหน่ายอุปกรณ์เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน และรวมถึงการดำเนินงานในส่วนงานของโครงการวางระบบประปาเพื่อบริหารจัดการน้ำบนพื้นที่เกาะเสม็ด บริหารงานโดยบริษัทเสม็ดยูทิลิตี้ส์ จำกัด (Samed Utilities Co., Ltd.) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในเครือของบริษัทฯ

ในปี 2562 บริษัทฯ ขยายธุรกิจไปสู่การพัฒนาที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์ภายใต้ บริษัท มอร์ พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (More Property Development Co., Ltd.) ในย่านใจกลางเมือง และย่านสำคัญ อาทิเช่น ใกล้แนวรถไฟฟ้า ใกล้สถานีกลางบางซื่อ ติดกับสถานีรถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิงก์ บางซื่อ ใกล้ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลลาดพร้าว สวนจตุจักร และอาคารสำนักงาน เป็นต้น

ในช่วงปี 2563 บริษัทฯ ได้ดำเนินงานในโครงการใหญ่ระดับประเทศหลายโครงการ ช่วงกลางปีได้ขยายธุรกิจไปสู่ธุรกิจด้านอาหาร ยาสมุนไพร และเครื่องสำอาง ในนามบริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด (More Medical Co., Ltd.) โดยได้มีการลงนามบันทึกความร่วมมือกับกรมการแพทย์แผนไทย และการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และสมาคมแพทย์แผนไทยแห่งประเทศไทย จัดตั้งช่องทางการจัดจำหน่ายยาสมุนไพรภายใต้ชื่อ “การบูร” นอกจากนี้ บริษัท มอร์รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ยังได้รับสัมปทานจัดจำหน่ายแร่ไพโรรูไซต์แต่เพียงผู้เดียว ซึ่งแร่ไพโรรูไซต์เป็นแร่ที่ได้จากธรรมชาติ 100% ไม่มีสารเคมีเจือปน สามารถใช้กรองน้ำ และบำบัดน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง

อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมองหาโอกาสในการร่วมทุนสนับสนุนร่วมกับบริษัทอื่น ๆ ในหลายกลุ่มธุรกิจ เพื่อที่บริษัทสามารถขยายขอบเขตการประกอบธุรกิจและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้ในหลายกลุ่มธุรกิจมากยิ่งขึ้น

Contact Us

บริษัท มอร์รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)
อาคารชุดบ้านสวนจตุจักร 222/148-150 ซอยวิภาวดี 17 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กทม 10900
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0107554000143

โทร: +66 (0) 2-120-6804

อีเมล : secretary.more@morereturn.co.th

Facebook: www.facebook.com/morereturnplc

Line Official: @morereturn