คณะกรรมการบริหาร

ดร. อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ / กรรมการบริหาร

คุณสมเกียรติ ฉั่วศิริพัฒนา

กรรมการบริหาร

คุณศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล

กรรมการบริหาร