รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564


รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) วันที่23 เมษายน 2564 ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ (รัชโยธิน) โรงภาพยนตร์ที่5 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

Line: @morereturn