พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในวันที่ 5 มีนาคม 2564

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในวันที่ 5 มีนาคม 2564


ผู้บริหาร บริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด เข้าร่วมลงนามความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร และ บริษัท นิวแลนด์เทคโนโลยี จำกัด พร้อมทั้งจัดนิทรรศการใน “งานเกษตรและเทคโนโลยีพื้นบ้านอีสาน ครั้งที่ 8” วันที่ 5 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

Line: @morereturn