พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564


 พิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง บริษัท มอร์ เมดดิคัล จำกัด โดย ดร. อมฤทธิ์ กล่อมจิตเจริญ และ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย รศ. ดร. วีระพล ทองมา ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ความร่วมมือในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อการสนับสนุนการทำวิจัย และพัฒนา ผลิตภัณฑ์ส่งเสริมสุขภาพที่ผลิตจากกัญชง


Line: @morereturn