Share this post

โครงการวางระบบน้ำประปาบนเกาะเสม็ด

โครงการวางระบบน้ำประปาบนเกาะเสม็ด

 

 

     น้ำประปาที่สะอาด ได้มาตราฐานในราคาถูกสำหรับผู้บริโภคพร้อมจำหน่ายแล้ววันนี้
     บริษัท เสม็ดยูทิลิตี้ส์ จำกัด ภายใต้ บริษัท มอร์รีเทิร์น จำกัด (มหาชน)  ได้รับสัมปทานจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ดำเนินโครงการวางระบบประปาเพื่อการบริหารจัดการน้ำบนเกาะเสม็ดเป็นระยะเวลา 25 ปี โดยการวางท่อส่งน้ำลอดใต้ทะเลจากพื้นที่อุทยานเขาแหลมหญ้า จนถึงบริเวณอ่าวพร้าว เกาะเสม็ดรวมระยะทาง 4 กิโลเมตร และขยายเขตการวางท่อประปาเพื่อการจัดจำหน่ายครอบคลุมรอบเกาะเสม็ด สำหรับให้ประชาชน ธุรกิจ โรงแรม และหน่วยงานราชการได้ใช้น้ำประปาที่มีคุณภาพ และได้มาตราฐานของการประปาโดยทั่วกัน…เพื่อคุณภาพชีวิตของชาวเสม็ดที่ดีกว่าเดิม