การประกอบธุรกิจในปัจจุบันของกลุ่มบริษัท

การประกอบธุรกิจในปัจจุบันของกลุ่มบริษัท

ตามที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ได้ขอให้บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ดำเนินงานของบริษัท เสม็ด ยูทิลิตี้ส์ จำกัด และความคืบหน้าของธุรกิจอื่น . . .

')}