ไฟแนนเชียลไดเจสต์: DNA ยกเลิกเข้าลงทุน Paynow

ไฟแนนเชียลไดเจสต์: DNA ยกเลิกเข้าลงทุน Paynow

ไฟแนนเชียล ไดเจสต์ DNA ยกเลิกเข้าลงทุน Paynow
บริษัท ดีเอ็นเอ 2002 (DNA) แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า บริษัทยกเลิกการเข้าลงทุนในบริษัท เพย์นาว (Paynow) . . .

Share this post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *