สาส์นจากกรรมการผู้จัดการ

คุณศิริศักดิ์ ปิยทัสสีกุล

กรรมการ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

การเติบโตของเศรษฐกิจโลก ส่งผลให้การลงทุนเคลื่อนตัวเข้าสู่โซนเอเซียและอาเซียนมากขึ้น ประกอบกันโยบายของรัฐบาลในการผลักดันให้เกิดอุตสาหกรรมยุคใหม่หรือ 4.0 เศรษฐกิจดิจิทัล ผู้ประกอบจำเป็นต้องปรับตัวให้อยู่รอดอย่าง รวดเร็ว เพื่อให้มีศักยภาพเพียงพอที่จะรับมือกับโอกาสต่างๆ และพร้อมแข่งขันอย่างสมบูรณ์แบบ ในปีผ่านมา บริษัทฯ ได้ทำการปรับเปลี่ยนโครงสร้างภายในครั้งใหญ่ โดยปรับสัดส่วนการลงทุนธุรกิจใหม่ให้สอดคล้องกับภาพรวมในปัจจุบัน บริษัทฯ ให้ความ สำคัญกับธุรกิจที่สร้างรายได้แน่นอนและมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง อย่างธุรกิจอาหาร และเทคโนโลยีอุปกรณ์สื่อสาร ขณะที่ธุรกิจบริหารจัดการน้ำ ที่มีการเริ่มต้นมาระยะหนึ่ง คาดว่าจะได้เห็นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้นภายในปีนี้ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังมองหาช่องทางใหม่ๆ และโอกาสในการแตกไลน์ธุรกิจไปสู่เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการเงิน เพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างมั่นคงในระยะยาว