ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 222/148-150 อาคารชุดบ้านสวนจตุจักร
ซอยวิภาวดีรังสิต17 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทร : +66 (0) 2-120-6804
แฟกซ์ : +66 (0) 2231-3554
อีเมล : investor@dna2002.com