ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

สำนักงานใหญ่
:  ชั้นที่ 21 ห้องเลขที่ บี อาคาร สีลมคอมเพล็กซ์ เลขที่ 191 ถนน สีลม แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทร : +66 (0) 2-120-6804
แฟกซ์ : +66 (0) 2231-3554
อีเมล์ : investor@dna2002.com

Josh Sweat Jersey