ติดต่อนักลงทุนสัมพันธ์

สำนักงานใหญ่

:  ชั้นที่ 21 ห้องเลขที่ บี อาคาร สีลมคอมเพล็กซ์ เลขที่ 191 ถนน สีลม แขวง สีลม เขต บางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

โทร : +66 (0) 2-120-6804
แฟกซ์ : +66 (0) 2231-3554
อีเมล : investor@dna2002.com