ข่าวประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น วันที่ 4.มิ.ย.2563

 บริษัท มอร์รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้น และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วม การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (EGM) ในวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน

บริษัท มอร์รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณทุกกำลังใจ และการสนับสนุนที่เป็นแรงขับเคลื่อนให้พวกเรามีความพร้อมที่จะมุ่งมั่นพัฒนาการดำเนินงานของบริษัทอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับโอกาส และสถานการณ์ในปัจจุบัน อีกทั้งเพื่อขยายการเติบโตทางธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ที่มั่นคง พร้อมทั้งสร้างประโยชน์ให้แก่สาธารณชนในวงกว้างต่อไป

ติดตามข่าวสาร และพูดคุยกับ  MORE  ได้ที่

Line: @morereturn